Khái quát:
– Nội dung phong phú với 25,000 câu bài tập TOEIC
– Cấu trúc nội dung khoa học và thân thiện
– Hỗ trợ phát triển đầy đủ 4 kỹ năng
– Bài thi thử như thi thật
Lợi ích:
– Giúp người học hiểu tại sao đúng, tại sao sai
– Phát triển kỹ năng làm bài ở cả 3 cấp
– Bài thi thử có tính thời gian như thật
– Học viên làm quen với cấu trúc bài thi TOEIC
Tính năng vượt trội:
– Bài tập có giải thích đúng sai
– Có theo dõi sự tiến bộ qua các lần làm bài
– Bài tập từ vựng đa dạng và sinh động
– Bài tập ngữ pháp phong phú
– Hàng loạt các bài tập phong phú khác
– Hỗ trợ phát triển cả kỹ năng nghe nói
– Bài tập video với những tình huống giao tiếp hằng ngày
Chức năng quản lý: – Tạo và quản lý lớp học theo chương trình đào tạo, theo năm học:
– Xem kết quả làm bài của học viên của từng lớp
– Tạo chương trình và bài tập riêng, phù hợp với chương trình offline